Jouw persoonlijk symbool in 14k goud

Privacy beleid

In overeenstemming met de Nederlandse wet bescherming van persoonsgegevens, verbindt Atelier CHAUF zich ertoe de privacy van haar Consumenten te beschermen.

De persoonsinformatie en gegevens die bij bestellingen in de webshop worden gevraagd, zijn nodig voor het registreren en opvolgen van bestellingen. Aangaande volgende gegevens: achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, adres, land, telefoonnummer, indien betalen met creditcard het creditcard nummer en vervaldatum.

Atelier CHAUF behoudt zich het recht voor om gebruikersgegevens te verzamelen, in het bijzonder door het gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om op anonieme wijze informatie te verzamelen over de pagina’s van de site en de geraadpleegde aspecten. De verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan andere informatie die het mogelijk maakt om de gebruiker te identificeren, maar de informatie wordt verzameld om Aterlier CHAUF te kunnen informeren over de manier waarop potentiele Consumenten de webshop gebruiken. De identiteit van de gebruiker is niet bekend bij Atelier CHAUF totdat die een bestelling plaatst.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren maar dienen rekening te houden met verminderde functionaliteiten en de mogelijkheid tot verhindering van toegang tot bepaalde functionaliteiten van de webshop. Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en op elk moment te corrigeren of te wijzigen door contact op te nemen met Atelier CHAUF.

Atelier CHAUF behoudt zich het recht op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.